Όροι και προϋποθέσεις

Helena’s Apartments – Νικήτη – Σιθωνία – Χαλκιδική

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Άφιξη: 15:00h Αναχώρηση: 11:00h

Πληρωμή/Ακύρωση: Απαιτείται προκαταβολή 30% της συνολικής τιμής της κράτησης για επιβεβαίωση κράτησης. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται την πρώτη ημέρα κατά την άφιξη. Εάν ένας επισκέπτης φτάσει μετά την ημερομηνία άφιξης της κράτησης ή αν φύγει πριν από την ημερομηνία αναχώρησης της κράτησης, ο ιδιοκτήτης του καταλύματος διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει το συνολικό ποσό της κράτησης. Εάν ακυρωθεί έως και 21 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης, η προκαταβολή επιστρέφεται μείον 35€ διοικητικό τέλος. Εάν ακυρωθεί αργότερα ή σε περίπτωση μη εμφάνισης, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. Οι επισκέπτες πρέπει να πληρώσουν το πλήρες κόστος των ζημιών που προκαλούν στην ιδιοκτησία.

Αποποίηση

Αποποίηση ευθυνών: Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για απώλεια, ζημιά, τραυματισμό ή ατύχημα που μπορεί να υποστεί ή να υποστεί ο ενοικιαστής ή οποιοδήποτε από τα μέρη του. Ούτε μπορεί ο ιδιοκτήτης να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή ή ταλαιπωρία που θα μπορούσε να επηρεάσει τις διακοπές του επισκέπτη, όταν μια τέτοια αποτυχία δεν είναι εύλογα σφάλμα του ιδιοκτήτη.